Professionals - Sarphati Cohort

Overslaan en naar inhoud gaan

Professionals

Kennis uit het Sarphati Cohort wordt gebruikt bij vraagstukken over gezond opgroeien.

Ons onderzoek ondersteunt professionals in beleid en praktijk

Binnen het Sarphati Cohort werken multidisciplinaire teams samen aan een doel: een gezonde toekomst voor alle Amsterdamse kinderen.

Inzichten vanuit het Sarphati Cohort

• Welke invloed heeft de leefomgeving op de fysieke en mentale gezondheid van kinderen?
• In welke mate heeft slaap invloed op de groei van kinderen?
• Welke factoren/ mechanismen zijn bij kinderen uiteindelijk van invloed op de gezondheid als volwassene?

Samenwerken

Het Sarphati Cohort wordt uitgevoerd door GGD Amsterdam. Het Sarphati Cohort is de onderzoeksstructuur die de basis vormt voor Sarphati Amsterdam. Sarphati Amsterdam werkt samen met haar kernpartners in multidisciplinaire teams aan oplossingen op het terrein van preventie en zorg. Dit doen we door onderzoek, beleid en uitvoering met elkaar te verbinden. De kernpartners van Sarphati Amsterdam zijn:
• de Amsterdamse kennisinstellingen: VU Amsterdam, UvA, Amsterdam UMC en HvA;
• GGD Amsterdam: afdeling Gezond Leven & Afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ);
• Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG): afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Sarphati Amsterdam staat altijd open voor nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen bijdragen aan ons ons doel van een gezondere Amsterdamse bevolking. Elke samenwerkingsvorm moet passen bij de maatschappelijke rol van Sarphati Amsterdam en zal worden getoetst door de Raad van Bestuur.
Voor meer informatie: Samenwerken – Sarphati Amsterdam

Kennisdelen en ontmoeten

Binnen Sarphati Amsterdam bundelen we onze kennis om zo bij te dragen aan de gezondheid van Amsterdamse kinderen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het bij elkaar brengen van professionals vanuit onderzoek, beleid en praktijk op een relevant thema. Periodiek organiseren wij onder de vlag van Sarphati Amsterdam symposia en ‘Sarphati Explore’ bijeenkomsten. Voor meer informatie: Bijeenkomsten – Sarphati Amsterdam.