Over ons - Sarphati Cohort

Overslaan en naar inhoud gaan

Wat wij doen

We onderzoeken onder andere voeding, slaap en beweging.

Het Sarphati Cohort

‘Om alle kinderen in Amsterdam gezond te laten opgroeien, volgen we met het Sarphati Cohort de ontwikkeling van kinderen in de eerste jaren tot ze 18 jaar oud zijn. De verzamelde gegevens moeten antwoord geven op de vraag hoe we ouders, professionals en beleidsmakers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij het bevorderen van de groei en ontwikkeling van kinderen. We onderzoeken onder andere voeding, slaap en beweging. Hierdoor krijgen we bijvoorbeeld meer inzicht in de invloed van voeding in de eerste jaren op het ontstaan van overgewicht en obesitas. We streven ernaar dat alle ouders in Amsterdam bekend zijn met het gezondheidsonderzoek en eraan deelnemen, zodat de onderzoekspopulatie een goede afspiegeling vormt van de Amsterdamse samenleving.’

Arnoud Verhoeff, directeur Sarphati Amsterdam.

Het Sarphati Cohort: onderzoek naar groei en ontwikkeling

Binnen het Sarphati Cohort wordt onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van Amsterdamse kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kinderen ontvangen zorg bij Jeugdgezondheidzorg (JGZ) van GGD Amsterdam en bij de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) binnen de Ouder- en Kindteams (OKTs).
Tijdens de consulten bij de OKTs houdt de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gegevens bij over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot zij 18 jaar oud zijn.

De best mogelijke zorg

Deze gegevens zijn nodig om het kind de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Om onderzoek te kunnen doen, vragen wij uitdrukkelijk toestemming aan ouders om een aantal gegevens anoniem te mogen gebruiken voor onderzoek. Met ons onderzoek streven wij naar inzicht in de oorzaken van gezondheidsproblemen zoals diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

Hoe behandelen we uw gegevens?

We gebruiken een deel van de gegevens van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor onderzoek, maar alleen nadat u toestemming heeft gegeven. De JGZ verzamelt tijdens consulten gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind, zoals bewegen, slapen, voeding, motorische ontwikkeling en groei.

We zijn voorzichtig met de gegevens van uw kind

De gegevens van uw kind krijgen een codenummer voor het Sarphati Cohort-onderzoek. Vervolgens worden de gegevens anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. ‘Anoniem’ houdt in dat onderzoekers nooit uw persoonsgegevens of die van uw kind kunnen zien. De onderzoekers zien alleen de onderzoeksgegevens, maar weten niet om welk kind het gaat. Als dat nodig is, om de privacy van u en uw kind te beschermen, delen wij gegevens in per groep. Bijvoorbeeld alle deelnemers uit een stadsdeel.

E-mailadres

Bij inschrijving vragen we uw e-mailadres om vragenlijsten en informatie over de onderzoeken te kunnen sturen. Soms ook per post op het adres dat bij de JGZ bekend is.

Wie maken gebruik van de gegevens?

Verschillende onderzoekers van Sarphati Amsterdam gebruiken de gegevens uit het Sarphati Cohort. Alle onderzoekers zijn verbonden aan GGD Amsterdam of een van de kennisinstellingen. Dit zijn het Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc), de Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Lees hier meer over de samenwerking binnen Sarphati Amsterdam.