Over het Sarphati Cohort

Lees hier alles over het Sarphati Cohort! Toch nog een vraag? Neem gerust contact met ons op via 020 555 5495 of stuur een mail naar cohort@sarphati.amsterdam.

Het Sarphati Cohort

Binnen het Sarphati Cohort wordt onderzoek gedaan naar de groei en ontwikkeling van Amsterdamse kinderen. Dit betreft de kinderen die in zorg zijn bij Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de GGD Amsterdam en de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) binnen de Ouder- en Kindteams.

Tijdens de consulten bij de Ouder- en Kindteams houdt JGZ gegevens bij over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen tot zij 18 jaar oud zijn. Deze gegevens worden bijgehouden om het kind de beste zorg te geven. Om onderzoek te kunnen doen, vragen wij nadrukkelijk toestemming aan ouders om een aantal gegevens anoniem te mogen gebruiken voor het Sarphati Cohort. Met dit onderzoek willen wij inzicht krijgen in oorzaken van bepaalde welvaartsziekten waaronder diabetes, obesitas en hart- en vaatziekten.

Helpt u ook mee? Dat kan snel en makkelijk via de Sarphati App of door de app in de Google Play Store (Android) of de App Store (Apple) te downloaden.

 

Welke gegevens gebruiken wij voor het Sarphati Cohort?

Wij gebruiken gegevens die Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verzamelt. Deze gegevens kunnen alleen anoniem en pas na toestemming van u als ouder gebruikt worden voor het Sarphati Cohort onderzoek. JGZ registreert tijdens de consulten gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Deze informatie wordt geregistreerd en verzameld om het kind de beste zorg te geven. Niet alle gegevens die in het kader van de zorg worden verzameld, worden gebruikt voor het Sarphati Cohort. Het gaat om een beperkte set gegevens waaronder bewegen, slapen, voeding, motorische ontwikkeling en groei.

Voor het Sarphati Cohort onderzoek stellen wij ook wat extra vragen. Jaarlijks sturen wij 1 tot 2 korte vragenlijsten totdat uw kind 4 jaar wordt. Iedere vragenlijst is anders en afgestemd op de leeftijd van uw kind. In de vragenlijsten komen altijd één of meer van de volgende thema’s aan bod: voeding, bewegen, slapen, groei, opvoeding en achtergrondkenmerken. Invullen van de vragenlijsten is niet verplicht, maar u levert daarmee wel een belangrijke bijdrage aan ons onderzoek!

Privacy

U kunt van ons verwachten dat wij zorgvuldig omgaan met de gegevens van uw kind. De gegevens van uw kind worden voor het onderzoek voorzien van een codenummer en vervolgens anoniem gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Dit houdt in dat onderzoekers nooit uw persoonsgegevens of die van uw kind kunnen zien. Dit betekent ook dat Jeugdgezondheidszorg geen toegang heeft tot de informatie die u op de onderzoeksvragenlijsten invult.

De databeheerders van het Sarphati Cohort zien alleen het codenummer in combinatie met de onderzoeksgegevens. Voordat onderzoeksgegevens toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers wordt het codenummer verwijderd. Vervolgens worden de gegevens gecontroleerd op herleidbaarheid. De onderzoekers van het Sarphati Cohort krijgen op deze manier alleen toegang tot de onderzoeksgegevens, maar weten niet om welk kind het gaat.

De gegevens worden gebruikt door onderzoekers van Sarphati Amsterdam. Dit is een heel diverse groep mensen, waaronder epidemiologen, sociologen, voedingsdeskundigen, opvoedkundigen, slaapwetenschappers, bewegingswetenschappers en arts-onderzoekers. Alle onderzoekers zijn verbonden aan de GGD Amsterdam en één van de kennisinstellingen die samen Sarphati Amsterdam vormen. Lees hier meer over Sarphati Amsterdam.

Bij het registreren vragen wij u om uw e-mailadres in te vullen. Dat wordt alleen gebruikt voor administratieve doeleinden: om informatie of vragenlijsten voor het onderzoek toe te sturen of u uit te nodigen voor extra onderzoek. Wij zullen u hiervoor soms ook per post benaderen via het adres dat bij Jeugdgezondheidszorg geregistreerd staat.

Wie voert het Sarphati Cohort uit?

Het Sarphati Cohort wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam. Binnen de GGD Amsterdam zijn de afdelingen Epidemiologie, Gezondheidsbevordering & Zorginnovatie (EGZ), Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het Streeklaboratorium Amsterdam nauw betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Meer weten over onze samenwerkingspartners? Lees hier meer over op deze website of bekijk het onderstaande filmpje!

U kunt dit filmpje ook in andere talen bekijken: Engels, Spaans, Frans, Duits, Turks en Marokkaans-Arabisch.

Meedoen?

Heeft u ouderlijk gezag als ouder of voogd? Dan kunt u met de Sarphati App of via deze website toestemming geven voor deelname aan het Sarphati Cohort.
Door de Sarphati App te downloaden via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android) heeft u altijd informatie over het Sarphati Cohort bij de hand. Ook kunt u met de app uw toestemming elk moment weer intrekken, als u dat wilt. De app zorgt ervoor dat het nog gemakkelijker is om informatie over het onderzoek te vinden en zelf controle te houden over de duur van uw deelname.